IT NewsАнализи

5 движещи сили на трансформацията на цифровите технологии

През последните няколко години фабриките и индустриалните предприятия по света инвестират все повече и повече в нови технологии и проекти, за да ускорят наближаването на ерата на интелигентното производство. Например, според някои прогнози, броят на високотехнологичните индустриални устройства в САЩ ще се увеличи от 50 милиона от 2014 г. на 180 милиона през 2020 г.

Очаква се през 2020 г. Китай също да бъде погълнат от „вълната на компютъризация“, която ще бъде дори по-голяма, отколкото в Съединените щати. Въвеждането на цифрови технологии директно води до създаването и определянето на стратегията на  интернет нещата. В тази връзка много компании започнаха да наблюдават новите възможности, които ни дава четвъртата индустриална революция (Industry 4.0), и се насочват към интелигентното производство.

Въпреки нарастващата способност на големите корпорации да се възползват от информация, много компании все още не могат да се справят с информационния поток, преминаващ през тяхното бизнес пространство. Промишлените предприятия, например, са принудени постоянно да усъвършенстват методите си за управление на техническата информация и данните за продуктите.

Производствените процеси от първо поколение, базирани на остаряла технология с 20 години IT инфраструктура, не могат да отговорят на новите изисквания. Те изостават във времето, защото не могат да се справят с новите задачи в управлението на цифровото съдържание, бизнес процесите и обмена на данни. Обходните решения често са опасни и остарели.

Ето пет основни пазарни сили, които увеличават интереса на производителите към новите технологии и дигиталната трансформация:

  1. Мобилност и социалност

Развитието на мобилните и социалните технологии повлия не само къде работим, но и как работим. IDC прогнозира, че в САЩ броят на отдалечените работници до 2020 г. ще надхвърли 105 милиона. Производствените предприятия са принудени да наемат все по-модерни, технически компетентни специалисти, чиито нужди се формират под влияние на потребителските уеб услуги.

Днес експертите очакват, че споделянето на информация за работа ще бъде толкова лесно, колкото, например, закупуването на книга в Интернет. Те също така очакват техните компании да поддържат стила на работа от разстояние. Представителите от поколението от 2000 г. са много мобилни, винаги са във връзка и изискват съвременните технологии да им позволят да извършват работа, независимо от тяхното местоположение, устройство или достъп до Интернет. Изискванията им за лесен достъп до корпоративно съдържание увеличават натиска върху ИТ компаниите, принуждавайки ги редовно да надграждат своите стратегии на ECM.

  1. Нарастващи очаквания на клиентите

Поради факта, че сега клиентите могат да бъдат в контакт 24 часа 7 дни в седмицата, те очакват, че техните нужди ще бъдат задоволени денонощно, независимо от платформата. Нарастващите изисквания променят отношението на потребителите към традиционните продукти и марки и представляват сериозна заплаха за производителите. За да отговарят на тези изисквания, все повече се налага производителите да съкращават жизнения цикъл на продукта.

Сега те са принудени не само бързо да въвеждат иновации в производството си, но и да създават напълно нови продукти, които съдържат собствен софтуер или имат директен достъп до него (например автомобили или дори трактори).

Благодарение на дигиталната трансформация, различни инженерни екипи, които преди това създаваха напълно несвързани видове стоки, работят заедно. За целта те трябва лесно да обменят информация по оперативни въпроси не само в рамките на предприятието, но и с партньори и клиенти извън защитната стена. Организирането на достъп до определена информация за продуктите в зависимост от отдела на служителя, географското им местоположение, експертната област и ролята в жизнения цикъл стана още по-трудно.

  1. Стойност на разширеното производство

Бързо нарастващите взаимоотношения между компаниите и увеличаването на информационния поток променят структурата на съвременна производствена организация. Днес едно търговско предприятие е по-скоро мрежа от организации, която включва изпълнители, доставчици, дистрибутори, служители и клиенти на компанията. Поради това съвременните производители трябва да изграждат бизнес процеси от край до край между предприятията с възможност да използват информационното съдържание на свързани организации.

Промишлените компании разширяват производствените си връзки. Те привличат външни изпълнители за различни видове работа: от проектиране и разработване на продукти до маркетинг, продажби и услуги. Партньорите и доставчиците дават ключов принос за предлагането и маркетинга на продукта. Затова производителите инвестират в технологии, които оптимизират тези бизнес процеси, правят ги прозрачни и допринасят за успешното сътрудничество на всички нива на производствената верига.

  1. Големи данни, интернет на нещата и ерата на контекстуалната информация

Според IDC пазарът на големи данни и свързаните с тях услуги ще нарасне с 23% през 2019 г. Зашеметяващите 90% от тях ще бъдат неструктурирана информация като имейл, документи и видеоклипове. Поради големите данни управлението на съдържанието става още по-голямо и по-сложно. Като част от разработването на продукти, анализът на големи данни помага да се прогнозират тенденциите в неговото бъдещо развитие, както и очакванията на потребителите. Освен това Интернет на нещата позволява на познати офлайн продукти да се свързват директно с мрежата.

По този начин съвременният производител има много нови източници на информация за продуктите, които трябва да бъдат управлявани. Те също трябва да бъдат актуализирани, анализирани и по някакъв начин да се комбинират с тяхното вътрешно производство.

Производителите съобщават, че различни специалисти прекарват до 30% от работното си време в търсене на необходимия материал. Тези дни съдържанието е придружено от допълнителна информация, като коментари, местоположение, както и уникални атрибути като име на доставчик или номер на поръчка за покупка. Успешните производители използват контекстуални данни за контрол на процесите, които предават информация на точния човек в правилното приложение в точното време.

  1. Хибридната структура на ECM системите

Производителите, както знаете, не се опитват да инвестират твърде много в напреднали ИТ технологии и изглежда, че съвременните облачни системи са създадени специално за тях. Това е пряко свързано с факта, че реалностите на съвременната корпоративна архитектура изискват нов подход за осигуряване на сигурност и синхронизация с ИТ услугите.

За да поддържат мобилни потребители и външни партньори / доставчици, много производствени предприятия преместват своето бизнес съдържание в облака. Водещи аналитични компании като IDC и Forrester прогнозират, че организациите скоро ще преминат към хибридна архитектура на ECM. Това е подход на ново ниво, той включва съхранението на съдържание както локално, така и в облака, с пълна синхронизация между тях. Хибридната система ECM отговаря на всички изисквания за сигурност и гъвкавост на съдържанието, като същевременно прави работата на служителите на компанията и външни изпълнители още по-продуктивна.

 

Покажи повече

Di Tech

DiTech | Добре дошли в света на дигиталните технологии

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close