IT NewsАкценти

Ликвидация на фирма – какво трябва да знаете?

Ако компанията ви се насочва към закриване, вероятно ще имате някои въпроси какво точно се случва по време на този процес. Ето какво е необходимо да знаете, когато пристъпвате към ликвидация на фирма.

Първото нещо, което е добре да научите, е, че всъщност има два начина, по които една компания може да влезе в ликвидация на фирма – доброволно, чрез процедура, или неволно, чрез принудителна ликвидация. По време на тази операция активите на бизнеса в несъстоятелност се реализират, а реализираните приходи се използват за погасяване на колкото се може повече дългове.

Въпреки че точните предприети стъпки винаги варират в зависимост от вида на ликвидацията, и двата процеса ще се наблюдават от регулаторите и включват продажба на цялото имущество, активи и притежания на бизнеса, последваа от пълно разпускане и закриване на компанията.

С други думи, независимо дали ликвидацията е доброволна или задължителна, крайният резултат ще бъде същият; на кредиторите се плаща възможно най-много и дружеството престава да съществува.

Какво се случва по време на принудителна ликвидация на фирма?

Принудителната ликвидация на фирма би настъпила, ако физическо или юридическо лице, обикновено недоволен кредитор, подаде молба за ликвидация пред съда. Мотивацията зад този акт би била да възстановите непогасения дълг, който вашата компания дължи.

Това е така, защото като част от процеса на ликвидация, всички активи на компанията ще бъдат продадени и тези пари ще бъдат разпределени между кредиторите. Следователно, ако вашите заемодатели имат основания да вярват, че вашата компания притежава ценни активи, искането за ликвидация може да изглежда като най-добрия шанс за тях да възстановят парите, които им се дължат.

Въпреки че вносителят на искането често е кредитор, това не винаги е така. Акционерите или всяка друга заинтересована страна също могат да предоставят такова пред съда, стига да имат основателна причина за това. Директорите на несъстоятелното дружество също могат законно да подадат молба за прекратяване на дружеството, но тогава обикновено се извършва доброволна ликвидация на фирма.

Ако вашата компания отговаря на повече от един от следните критерии, тогава тя може да бъде изложена на принудителна ликвидация:

  • Общите дългове и пасиви надвишават стойността на всички активи;
  • Не може да изплаща дълговете, когато те станат изискуеми;
  • Просрочени данъци и такси;
  • Броят на членовете на компанията е спаднал под законоустановения минимум;
  • Бизнесът не е успял да се пререгистрира по подходящ начин като публична или частна компания;
  • Не е започнал търговия в законоустановения срок (обикновено една година) на учредяване.

След приключване на принудителната ликвидация на фирма, започва процесът на продажба на активите на дружеството, докато всички съдебни спорове с участието на компанията спрат. С други думи, всички правни действия, предприети от кредиторите, се считат за нищожни, след като започне ликвидацията, тъй като дружеството е в процес на закриване и скоро ще престане да съществува като юридическо лице.

Какво се случва по време на доброволна ликвидация на фирма?

Процесът на доброволна ликвидация на фирма обикновено е по-малко стресиращ. След като обсъдите ситуацията си със специалист, може да установите, че има и по-подходящи решения от ликвидацията, които могат или да позволят на компанията да продължи да търгува, или да максимизират възвръщаемостта на кредиторите.

Това може да включва преговори с кредитори и сключване на споразумение за целта. Със заемодателите можете дори да се разберете за намаляване на месечните вноски или други облекчения, така че фирмата да продължи да съществува.

В заключение

След като разберете, че вашата компания е в несъстоятелност, трябва да предприемете бързи действия, за да избегнете влошаване на позицията на кредиторите си. Отлагането на тази стъпка ще доведе само до по-нататъшно увеличаване на фирмените дългове, което ще ви изложи на риск да бъдете подведени под наказателна отговорност.

Каквото и да предприемете, винаги бъдете максимално информирани както за ситуацията си, така и за всички стъпки, през които трябва да преминете. Само така ще можете да се справите успешно с една такава неприятна процедура и да минимализирате всички негативни ефекти.

Покажи повече

Di Tech

DiTech | Добре дошли в света на дигиталните технологии

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close