IT NewsАкценти

Сотир Рангелов – езикови преводи „Олтранс“

Сотир Рангелов е съосновател и управител на агенция за езикови преводи „Олтранс“. Заедно с Надя Рангелова през 2006 г. основават агенция „Олтранс“. Разработват и внедряват иновативен за България процес на работа, включващ дигитални технологии в превода, задължителен качествен контрол, стриктно спазване на международни стандарти за качество, съвместна работа с клиента. От 2015 г. г-н Рангелов води специализиран курс „Информационни технологии в превода“ на студенти от лингвистичните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Сотир Рангелов - езикови преводи „Олтранс“

Дигитални технологии + преводач = превод с преводна памет

Езиковите преводи вече отдавна не са писане на текст върху лист хартия. Благодарение на дигиталните технологии услугата се развива дори до нива на използване на изкуствен интелект. Тук обаче ще представя вече отдавна наложила се услуга в областта на езиковия превод на Запад. За да придобиете ясна представа за услугата превод с преводна памет, ще въведа няколко термина. След това ще посоча някои от предимствата и недостатъците на тази услуга. И накрая ще припомня, че, въпреки всички дигитални технологии, преводът си остава основно човешка дейност.

Дигиталните технологии в превода

Наименованието на услугата не е случайно. Преводът с преводна памет се извършва с помощта на софтуерни инструменти, които използват преводна памет. Преводната памет записва всяко преведено изречение и дава предложения на преводача при превод на същото или сходно изречение. По този начин се увеличава скоростта на превод и постоянството в превода на идентични текстове.

Трябва веднага обаче да се уточни, че преводът с преводна памет не е машинен превод. Преводната памет дава предложения въз основа на вече направени преводи и не се опитва да превежда нов текст. Т.е. всички предложения, които се дават от преводната памет, вече са били преведени от човек. Ако няма сходни предложения, преводната памет просто не предлага превод и преводачът трябва сам да преведе новия текст. Това гарантира качеството на използваните преводи. На другия полюс е машинният превод, при който по определен алгоритъм софтуерът се опитва да даде предложение за превод на изцяло нов текст въз основа на множество предишни преводи.

За да се улесни работата на преводача в превода с преводна памет се използват и терминологични речници. Това не са разпространените книжни речници, а специално изготвен списък с термини за съответния клиент, продукт или услуга. Терминологичният речник веднага идентифицира дадена дума или израз като термин и дава предложение на преводача за неговия превод. По този начин без значение колко преводача работят по даден превод и какъв е времевият диапазон между предишен и нов превод, се гарантира, че определените термини ще се превеждат по един и същ начин в целия текст и всички текстове на даден клиент. Неспазването на тези предложения се следи от проверките за качествен контрол.

Качественият контрол е неразделна част от услугата превод с преводна памет. Множество проверки се извършват по време на самия превод и след приключването му, като например непостоянство в превода на идентични текстове, използван еднакъв превод за различен изходен текст, грешки в числата, двойни интервали, непостоянство в началната буква. Част от проверките дори не позволяват да се финализира проекта, докато не бъдат поправени. Например преводът е с по-голяма дължина от зададената.

Предимства на превода с преводна памет

Предварителна точна оферта за крайната стойност и време на изпълнение – това е възможно благодарение на предварителния анализ какво е количеството на новия текст за превод, какво е количеството на съвпаденията с предишни преводи. На базата на тази статистика може да се изчисли какво време е необходимо за изпълнението на качествен превод.

Постоянство в превода на идентични изречения  – преводната памет помага на преводача да използва един и същ превод за идентични изречения. Това може да се случи както в единичен файл за превод, така и между отделни файлове.

Постоянство в превода на термините – терминологичният речник автоматично маркира термина в изречението и показва приетия правилен превод, който преводачът да използва.

Качествен контрол – проверките на качествения контрол помагат на преводача да избягва технически грешки в превода. Като започнем от обикновената проверка на правописа и двойните интервали между думите, преминем през времеемката проверка за липса на непреведени изречения и проверка за грешка в числата и датите и стигнем до абсолютно немислимите без специализиран софтуер проверка за непостоянство в превода на идентични изречения и проверка за използване на един и същ превод на различни изречения в един или множество файлове.

Множество преводачи по един проект – преводната памет и терминологичният речник дават възможност по даден проект да работят едновременно няколко преводача, които да използват едни и същи термини в процеса на превод.

Поддръжка на множество файлови формати     – вече не е необходимо да се търси или обучава преводач за работа със специфична програма, когато е необходим превод на специфичен файлов формат. Инструментите за превод с преводна памет извличат текста за превод и го представят на преводача в познат табличен вид.

Намаляване на разходите в дългосрочен план – вече преведените изречения се заплащат на минимална стойност. Колкото повече еднакъв текст се превежда, толкова повече съвпадения има от преводната памет.

Увеличаване скоростта на превод на обемни текстове – предложенията от преводната памет увеличават скоростта на превод, защото идентичните изречения автоматично се разпознават и превеждат с вече готов превод.

Недостатъци или още малко предимства

Текстът е изваден от контекстната среда, което налага преводачът да следи по-стриктно референтния материал. От друга страна това ще подобри крайното качество, защото при превод в контекстна среда много често преводачът се успокоява и пропуска важни референтни материали.

Малко агенции за превод в България предлагат тази услуга – услугата изисква определено технологично обезпечаване и информационни компетентности на персонала, което е значителен първоначален и постоянен разход. Предлагането на такава услуга обаче гарантира, че технологичните нужди на клиента ще бъдат посрещнати с разбиране.

Текстът трябва да се подготви предварително, за да се анализира и оферира. Това пък от своя страна гарантира, че ще се знае предварително крайната стойност на проекта и времевата рамка за изпълнение, както и че крайният вариант ще изглежда като оригинала.

Преводачът – основен компонент на превода с преводна памет

Преводачът остава основният компонент на услугата превод с преводна памет въпреки технологиите. Защото преводачът взима решение дали да използва даден превод, който му се предлага от паметта. Защото преводачът взима решение как да преведе новия текст, който няма съвпадение от паметта. Защото преводачът взима решение как да използва предложения термин в превода. Защото преводачът взима решение дали да приложи дадено предложение за грешка от качествения контрол. Защото преводачът е човек, а преводът ще се използва от хора.

 

Покажи повече

Di Tech

DiTech | Добре дошли в света на дигиталните технологии

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close