E-Commerce

Електронният бизнес – плюсове и минуси

Електронният бизнес може да се разглежда като форма на бизнес, основана на въвеждането на информационни и телекомуникационни технологии в бизнес процесите.

Електронният бизнес или електронната търговия е вид бизнес, който е пряко свързан с операции, насочени към осъществяване на процеса на закупуване и продажба на стоки и услуги с цел печалба. Електронният бизнес може да се разглежда като форма на бизнес, основана на въвеждането на информационни и телекомуникационни технологии в бизнес процесите.

Търговската дейност може да се развива в две посоки: първо, организациите могат да се специализират в закупуването и препродажбата на стоки или посредничеството в сферата на стокообмена; второ, предприятията и организациите могат да провеждат дейности по възлагане на обществени поръчки, насочени към осигуряване на производството на стоки и услуги с цел последващата им продажба.

Електронният бизнес и електронната търговия процъфтяват поради факта, че те имат редица предимства в сравнение с традиционните форми на бизнес. Освен това ползите се отнасят както за потребителите, така и за доставчиците. Освен това можете да подчертаете ползите за обществото като цяло.

За доставчиците тези ползи са както следва.

 1. Глобалното присъствие означава, че обхватът на електронната търговия не се определя от географските граници, а от разпространението на компютърни мрежи. Интернет позволява на малки доставчици да извършват бизнес в световен мащаб.
 2. Повишаването на конкурентоспособността става чрез „приближаване към клиента”: информационните и телекомуникационните технологии се използват удобно, за да предлагат не само самите стоки и услуги, но и разширяват пред- и следпродажбената поддръжка.
 3. Намаляване на разходите при извършване на сделки по електронен път.
 4. Подобряване на веригата за доставки – стоките идват от доставчика към клиента, заобикаляйки складовете на едро и търговските обекти, което води до намаляване на финансовите и времеви разходи. Пътят за доставка е скъсен, доколкото е възможно, за стоки и услуги, които могат да се доставят по електронен път (игри, музика, филми, софтуер, различни видове информация, включително информационни обществени услуги).
 5. Бизнесът винаги е отворен – формулата “24 часа на ден, седем дни в седмицата, 365 дни в годината”.
 6. Персонализацията се състои в възможността, в резултат на електронно взаимодействие, да се получава информация за индивидуалните потребителски искания и автоматично да се предоставят продукти и услуги, които отговарят на техните нужди.
 7. Бърз старт на продукта на пазара – достатъчно е да добавите продукт или услуга към каталога на сайта. Това отваря нови хоризонти в поведението на бизнеса.

Предимствата на електронната търговия за доставчиците се превръщат в нови възможности за потребителите:

 1. повсеместното предоставяне на услуги – потребителят получава глобален избор на доставчици;
 2. анонимност – много сайтове изискват минимална информация за клиента;
 3. широка гама от стоки и услуги (стоките от всеки доставчик от който и да е регион са на разположение на купувача);
 4. персонализация по отношение на потребителя означава възможността за избор на продукт в съответствие с индивидуалните предпочитания;
 5. потребителят получава по-евтини продукти и услуги, тъй като намаляването на разходите на доставчиците оказва положително въздействие върху цените;
 6. електронната социализация означава способността да се комуникира с други потребители, за да се определи надеждността на доставчиците, качеството на стоките и услугите, сравнението на цените.

Обществото като цяло също се възползва от разпространението на информационни и телекомуникационни технологии:

 • предоставяне на широк спектър от услуги: образование (обучителна литература, уебинари, конференции), здравеопазване (електронно назначаване на лекар, телемедицина), обществени услуги;
 • повишаване на жизнения стандарт поради по-голяма наличност на стоки и услуги, по-ниски цени;
 • онлайн продажбата (поръчка) на стоки и услуги намалява автомобилния трафик и намалява замърсяването на околната среда.

Трябва да се отбележи, че някои аспекти на електронната търговия могат да доведат както до предимства, така и до недостатъци за доставчиците и потребителите. Анонимността на страните в електронната търговия може да доведе до тяхното недоверие един към друг и до провала на сделката. Освен това електронният бизнес все още не е законово регламентиран. Така че има някои трудности при провеждането и легитимирането на предприемаческата дейност в Интернет. От страна на потребителите, може да има недоверие към услугите, продавани чрез интернет, често оправдани. Много клиенти предпочитат да пипнат продукта с ръце. Дългото изчакване за доставката на закупени продукти поради неподобрени канали за продажби може също да накара купувача да се обърне към традиционните форми на търговия.

Огромният брой доставчици и потребители, анонимността, намаляване на нивото на мрежовата сигурност прави електронната търговия привлекателна за измамниците. Това обстоятелство има отрицателни последици за цялото общество. За държавата, по-специално, това може да доведе до не получаване на данъци в бюджета при поддържане на „сиви“ счетоводни схеми. В допълнение, увеличаването на броя на ефективните и по-евтини електронни предприятия може да доведе до изтласкване на търговски офлайн предприятия от пазара. За мнозина това може да се превърне в беда: загуба на работа, нарушаване на обичайната сфера на съществуване (например затваряне на магазин близо до дома).

Покажи повече

Di Tech

DiTech | Добре дошли в света на дигиталните технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close