IT Resources

Управление на ИТ ресурсите

Очевидно е, че само при условие, че специалистите са добре запознати с организацията на ИТ ресурсите в компанията, тяхното управление е възможно, като се вземат предвид всички разходи и техническа поддръжка.

За цялостното управление на ИТ инфраструктурата на компанията, е необходим набор от специализирано оборудване и софтуер. Колкото повече компютри се появяват в офиса и колкото по-сложна е структурата на мрежата, толкова по-трудно се срещат системните администратори при управлението на мрежовите ресурси и ИТ инфраструктурата. В крайна сметка, необходимо е да се организира отчет на ИТ ресурсите, оценка на състоянието, своевременно да се получи информация за възникнали грешки и тяхното решаване.

Управление на ИТ ресурсите не е проста задача, но може да бъде значително опростена, ако приложите набор от инструменти за управление, които най-добре отговарят на изискванията за информационна сигурност и бизнес. Правилно организираното управление на мрежовите ресурси ви позволява да намалите заплатата по експлоатация на ИТ инфраструктурата и да я използвате с най-голяма ефективност.

Управление на ИТ ресурси се състои от следните стъпки:

  • отчитане на ИТ инфраструктура и софтуер;
  • управление на актуализациите;
  • организация на система за предотвратяване на аварии;
  • мониторинг на ресурсите;

Отчет на ИТ инфраструктура и софтуер

Този набор от мерки е първата и необходима стъпка в организирането на управлението на мрежовите ресурси. Веднага след като бъде направен отчет на ИТ инфраструктурата и софтуера е възможно допълнително проектиране на средствата за управление на мрежовите ресурси.

Инвентаризацията и управлението на софтуер и хардуер имат следните цели:

  • снабдяване на служителите на фирмата с целия необходим софтуер;
  • намаляване на разходите за софтуер благодарение на точната инвентаризация. Ви точно ще знаете, точно кой софтуер вече имате и кой все още трябва да закупите;
  • благодарение на отчета на всички инсталирани актуализации се увеличава информационната сигурност, софтуерът става по-малко уязвим;
  • намаляване на експлоатационните разходи чрез автоматизиране на повечето рутинни операции;
  • повишена производителност на служителите и намалено време на престой вследствие възможността за отдалечена инсталация и настройки на софтуера;
  • оптимизиране на инсталирания софтуер.

Проведеният отчет на ИТ инфраструктурата и софтуера ще позволи на ръководството да разбере кой софтуер е най-необходим, което в бъдеще ще позволи най-добрият начин за планиране на бюджета.

Управление на актуализациите

За съжаление, нито една информационна система не може да гарантира сигурността на данните и стабилната работа за дълго време. Факт е, че ежедневно се появява нов зловреден софтуер, така че без редовни обновявания всяка информационна система става уязвима. Решението на този проблем е очевидно: трябва да създадете редовни актуализации на софтуера, в резултат на което вашата информационна система ще стане възможно най-сигурна.

Система за предупреждение за сривове

Благодарение на наличието на система за предупреждение за сривове, системните администратори са в състояние своевременно да идентифицират и отстраняват възникнали проблеми и да предотвратят тяхното възникване. Всичко това става възможно чрез пряко наблюдение на текущите събития, състоянието и работата на мрежовите ресурси. Вграденият набор от правила за наблюдение на състоянието на сървърните приложения с огромен брой параметри ще направи работата на системните администратори по-малко натоварена, за да оптимизират времето си за решаване на задачи.

Мониторинг на ИТ ресурсите

Използването на мониторинг на мрежовите ресурси и проследяване на грешки ви позволява да направите работата на служителите във фирмата възможно най-ефективна, да намалите времето на престой и дори да спестите пари за поддръжката на ИТ инфраструктурата. Благодарение на своевременното централизирано отчитане на състоянието на мрежата, системните администратори имат възможност да изчислят средното време между отказите на всяка система, което дава възможност за прогнозиране на възможни грешки в бъдеще с максимална точност. Освен това мениджърите, благодарение на тази система за отчитане, ще могат да получават информация за работата на своите служители и своевременна информация за всички инциденти.

Покажи повече

Di Tech

DiTech | Добре дошли в света на дигиталните технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close