IT ExpertАктуално

Как дигиталната трансформация помага за решаване на бизнес задачите?

Клиентите се променят, а бизнесът, за да изгради компетентна комуникация с потребителите, трябва да получи надеждни познания за това как клиентите се променят.

Същността на дигиталната трансформация за бизнеса е не само да се актуализира оборудването на предприятието и да се въведат нови технологии, но и да се промени траекторията на развитие. Бизнесът адаптира плановете си въз основа на наблюденията на дигиталната и комуникационна среда, адаптирайки се към променящите се нужди на потребителите. Бизнесът не стои на едно място, а непрекъснато се променя вследствие на промените в обществото.

Дигиталната трансформация в момента е необходима траектория за развитие на бизнес, който очаква да продължи да се търси през следващото десетилетие. Вече на различни етапи от създаването на продукта възникват проблеми при разбирането на поведението на клиентите, скоростта на вземане на решения и автоматизацията на рутинните процеси.

И технологичният пазар помага да се справят с тези проблеми. Например, IT решенията помагат на потребителите да анализират данните, за да изградят по-ефективна стратегия за развитие на компанията, дават възможност за разширяване на инфраструктурата според растежа на бизнеса, за да използват само най-модерните системи за съхранение на данни. Именно тези технологии позволяват на компаниите смело да вървят напред, решавайки неотложни проблеми, които се сблъскват с бизнеса през 21-ви век.

За компаниите основната цел на дигиталната трансформация  е да се повиши ефективността и нивото на автоматизация – това са заявили 75% от респондентите сред анкетираните. На второ място е създаването на нови бизнес модели и източници на приходи (46%), а на трето място е модернизирането на остарял ИТ ландшафт (45%). Най-малко важни цели са конкуренцията с нови и нетрадиционни участници на пазара (22%) и привличането на най-добрия персонал (21%).

Бизнесът трябва да познава своите клиенти, пазара и себе си

Промените се случват не само в обществото, но и самите хора променят. Бизнесът, за да изгради компетентна комуникация с потребителите, има остра нужда от познания за тези промени, при това да не се основава на данните от преди пет години. Дори една година е дълго време.

Стартъпи и бизнес проекти, които в момента изучават поведенческите характеристики на своите клиенти, по-успешно популяризират своята марка на пазара и продават стоки и услуги, именно затова традиционният бизнес бързо внедрява анализи на данни.

Задачите за извличане на данни са особено важни, тъй като в процеса на цифрово преобразуване компаниите разчитат на собствените си? дейности по данни за стратегическо планиране (58%), анализ на поведението на клиентите (50%), управление на финансови и операционни рискове (50%).

Следователно двата основни въпроса, които те все още трябва да решат днес, са как ефективно да се съхраняват данните и как да се извлича последователно стойността от тези данни.

Бизнесът се нуждае от автоматизация на процесите на вземане на решения

Автоматизирането на бизнес процесите увеличава скоростта на обработка на информацията и намалява времето, необходимо за решаване на повтарящи се задачи. Повишава прозрачността на бизнеса и неговата технологичност, дава възможност за контрол на големи количества информация и вземане на бързи решения в стереотипни ситуации. И най-ценното, намалява броя на грешките и повишава нивото на управление на организацията.

Експертите отбелязват, че на началния етап на дигиталната трансформация и внедряване на автоматизацията на бизнес процесите е необходимо да се изберат областите, които са свързани с взаимодействието с клиента. Например, една банка може да намали разходите с 70% чрез въвеждане на автоматизирана система за предварително одобрение на ипотека, такива примери вече съществуват. Това намалява продължителността на процедурата от няколко дни на няколко минути. Подобна трансформация ще бъде особено ефективна във финансовия сектор и в застрахователните компании.

Бизнесът се нуждае от Agile

В основата философията на Agile е подходът, който беше реализиран в завода на Тесла: всеки служител имаше право да спре газопровода, да елиминира дефекта или да внесе предложение за рационализация. Първоначално Agile се използва като метод за разработване на софтуер, но сега той все повече се превръща в нова култура на управление на компанията.

Agile е иновативен подход за преосмисляне на създаването на продукт или услуга. Тя се основава на една много проста идея: всеки участник в компанията трябва да участва в процеса на преосмисляне на задачите и общата кауза. Добър пример са стартиращите фирми, в които в ранните етапи всеки прави всичко и често това е основата за обмяна на опит, той става ключът към добре координирана работа в екип.

Една от най-гъвкавите методологии на Agile за работа е Scrum, предложена от Jeff Sutherland, американски програмист и автор на Agile Manifesto. Според методологията проектът / продуктът трябва да има лидер – човек, който вижда към каква цел е насочен екипът и какво трябва да получи като резултат. Екипът, като правило, се състои от 3-10 души, притежаващи необходимите умения. Scrum-майстор се избира за работата: човек, който ще следи проекта и ще помогне на екипа да преодолее трудностите.

След това трябва да съберете за продукта – всички изисквания за него, класирани според приоритета на задачите, и да планирате спринтовете (продължителността на времето, през което екипът изпълнява набор от задачи). За да се контролира напредъкът на проекта, е необходимо да се провеждат ежедневни 15-минутни срещи, по време на които всеки член на екипа отговаря на три въпроса: какво направих вчера, какво да правя днес, какви трудности ми пречат да реша проблема След всеки спринт, agile – екипът обсъжда съществуващите проблеми и търси решения.

Тази методология се използва от много големи компании, включително Google и Apple.

Време е бизнесът да намали разходите за издръжка и рисковете

Оптимизацията на процесите в компанията, включването на нови технологии в производството ще намалят рисковете и разходите за предоставените услуги. Съвременните дигитални технологии гарантират на собственика на бизнеса надеждност и високо качество на продуктите, както и минимизиране на вероятността от финансови загуби.

Например, с помощта на прогнозен анализ, собственикът на бизнес може по-ясно да изгради стратегия за развитие, като по този начин намали изходящия поток на клиентите, а компанията ще получи по-голяма печалба. Съвременните технологии също помагат за сигурно съхранение на данни и стабилно функциониране на услугите, което сега е особено важно. Препоръчва се на фирмите да обръщат внимание преди всичко на интегрирани ИТ решения за бизнес дигиталната трансформация, които помагат за оптимизиране на целия бизнес като цяло, а не само за решаване на проблеми във всеки един клон на бизнеса.

Има много примери за намаляване на риска чрез въвеждането на иновации: ERP-системи се появяват на производствените площадки, което позволява повишаване на ефективността на бизнеса на ново ниво В маркетинга – CRM-системи и нови комуникационни инструменти, които спомагат за намаляване на разходите за обслужване на клиентите, увеличават лоялността и увеличават продажбите.

За компаниите, които използват технологии на Big Data като NoSQL и Hadoop, проблемът за минимизиране на разходите за поддържане и развитие на техните аналитични решения става изключително спешен. Платформи като Pentaho Business Analytics ви позволяват да създавате сложни разпределени изчислителни алгоритми, базирани на данни, съхранявани в клъстери Hadoop, и да имате разработен графичен потребителски интерфейс на платформата, което позволява да се намалят изискванията за квалификация на ИТ специалистите, които разработват и поддържат решението.

Така дигиталната трансформация помага на компаниите да бъдат по-устойчиви, както отвътре, така и отвън. Силен екип, чиито членове се допълват взаимно, автоматизирани процеси, които намаляват времето и финансовите разходи, анализи, позволяващи ви да знаете нуждите на клиентите, надеждно съхранение на данни, осигуряване на сигурност – всичко това отвежда компанията към света на дигиталния елит, като ги прави мощен конкурент във всеки бизнес.

 

Покажи повече

Di Tech

DiTech | Добре дошли в света на дигиталните технологии

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close