IT ManagerНови продукти

Разработване на нови продукти според изискванията на маркетинга

Разглеждаме процедурата за разработване на нови продукти в американски компании, които се придържат към маркетинговата ориентация.

Анализирани са особеностите на организацията и последователността на работа на основните етапи на тази процедура (организация и планиране на работи, оценка на разходите, търсене, оценка и подбор на идеи за нови продукти, разработване на изисквания за нов продукт и неговия дизайн, производство на прототипи и пазарни тестове).

Провежда се подробно описание на успешно използвани в САЩ методики за количествени оценки на идеите за нови продукти по отношение на тяхното съответствие с изискванията на маркетинга.

За разработчици на нови продукти, специалисти по продажби, маркетинг, анализ на функционалните разходи.

В момента, както тук, така и в чужбина, решаващото условие за успеха на почти всяко предприятие е способността му да разработва нови конкурентни продукти. Практиката показва, че неуспехите в разработването и усвояването на нови продукти в повечето случаи се дължат на факта, че тяхното създаване не винаги напълно и в достатъчна степен се отчитат изискванията, поставени върху продукта (грешна прогноза за търсенето, слаба реклама, завишена цена, несъответствие на новия продукт с търсенето на потребителите, грешен избор на време за пускане на пазара и т.н.).

Известно е, че маркетингът изпълнява две основни функции, свързани с продуктите:

  1. управление на съществуващи продукти, които се произвеждат от предприятията (реализиране на краткосрочни маркетингови цели);
  2. разширяване на гамата от продукти, произведени чрез създаване на нови продукти (реализиране на стратегическа маркетингова цел – поддържане на конкурентоспособност за дълъг период от време).

Втората от тези функции е разширяването на асортимента на произвежданите стоки, т.е. разработване и усвояване на нови продукти, и е предмет на този преглед. Проблемът се разглежда на базата на анализ и обобщение на практиката на американски компании, които имат богат опит в разработването на нови продукти по отношение на маркетинговите изисквания.

Многобройни проучвания показват, че предимствата пред конкурентите обикновено се постигат от тези компании, които при разработването на нови продукти ефективно използват концепцията за ориентация на потребителите. Създаването на нов продукт не е еднократен акт, а периодично повтаряща се процедура, при осъществяването на която най-пълно се проявява маркетинговата стратегия на една компания.

Въз основа на тези принципи новият продукт трябва да отговаря на нуждите, които до момента на навлизането им на пазара се формират от потенциални купувачи. Счита се, че следва да се даде приоритет на такива продукти, които:

  • позволяват на потребителя да посрещне напълно нова потребност;
  • удовлетворяват определена традиционна потребност на по-високо ниво на качество;
  • позволяват на по-широк кръг от клиенти да посрещнат по-широки потребности.

В крайна сметка, основният критерий за новостта на продукта е наличието на такива характеристики, които определят предпочитаното отношение на потребителите. Такива продукти са продукти на пазарната новост, те осигуряват на компанията търговски успех на пазарите за продажби.

Обръща се голямо внимание на подробно представяне на методологията за количествено определяне на идеите за нови продукти по отношение на съответствието им с изискванията на маркетинга.

 

 

Покажи повече

Di Tech

DiTech | Добре дошли в света на дигиталните технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close