ИТ Новини

Дигитализацията на международна търговия като лост за увеличение на продажбите.

Светослав Георгиев мениджър отдел продажби - Ebury България

Дигитализацията, и по-специално платформите за онлайн търговия, минимизираха много аспекти, които до сега бяха решавани в традиционните стратегии за международна търговия. Необходимостта от проучване на пазарите на място с делегации, посещаване на панаири или обособяване на експертни екипи, специализирани в дефинирането и изглаждането на сложни правни, данъчни и финансови аспекти, специфични за всеки пазар, вече останаха в миналото.

Наистина, пазарите за онлайн търговия популяризирани от глобални компании като Amazon, Alibaba или eBay, наред с други по-малки специализирани платформи, насърчиха нов модел на международна дигитална търговия, в която класическите пазари бяха заменени от решения на дигиталните платформи, където се осъществява пресечната точка между търсене, предлагане и маркетинг.

Всичко това очевидно улеснява и прави по-достъпно планирането и осъществяването на експортната дейност на дружествата, но и също така води до важна промяна за тях от стратегическа и оперативна гледна точка. Сред тях е необходимостта да се разбере търговското поведение на клиентите, по прогнозен начин, и да се разработи улеснено пазаруване, което в комбинация с дигитализацията на операциите, влияе на коефициента на клиентската удовлетвореност и повторно използване на платформите.

За компаниите това предизвикателство със сигурност ще повлияе на тенденцията да си преконфигурират организационните структури, като дадат възможност за навлизане, външно или вътрешно, на специалисти с умения и способности, които до момента не винаги присъстват в компаниите, включително управлението на изкуствения интелект и анализа на данни. Не трябва да забравяме, че освен улеснението, което носи дигитализацията в международната търговия, тя също така създава една силно конкурентна среда, в която няма териториални ограничения както за компаниите предлагащите стоки и услуги, така и за техните потребители.

От друга гледна точка, развитието на платформите за електронна търговия, като канал за интернационализация, със сигурност ще има последици за самата структура на пазара. С други думи, много от традиционните търговски съюзници на компаниите в техните чуждестранни операции, като вносители или дистрибутори, ще загубят тежест или ще станат без значение, докато партньорите, намиращи се в логистичния сегмент, ще придобият тежест.

Тази нова дигитална парадигма на интернационализация ще засегне дори начина на предоставяне на финансови услуги. Трябва да се има предвид, че макар рискът от промяна на валутния курс да не изчезва при извършването на разплащания, при международната търговия самите платформи ще започнат да включват стойностни услуги, които ще улесняват и оптимизират разходите при международните

транзакции. Една от тях е възможността за получаване на плащания в онлайн платформите за търговия в местната валута за всяка държава. За тази цел дружествата могат да поддържат сметки във валутата на държавата, в която извършват дейност, без да е необходимо да имат представителство на територията на произход или реализация на продажбите. По този начин се избягват многобройните превалутирания, а с това и последващите комисиони от тях.

Поради всички тези характеристики, които посочихме, онлайн платформите за достъп до външни пазари са и ще бъде ключов елемент за компаниите. Според данни от доклад за растежа на електронната търговия, изготвен от DHL, B2B онлайн секторът възлиза на над 12 милиарда долара и се очаква растежът му да продължи да бъде експоненциален, достигайки 21 милиарда долара през 2027г.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ ...
SeedBlink: Демократизация на достъпа до стартъп инвестиции
Истинската дигитална трансформация се случва в B2B, сега.
ECONT HUB изкуството да продаваш на няколко места едновременно
Покажи повече

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close