Маркетинг

Електронна търговия и маркетинг

Основният компонент на успеха на всяко търговско предприятие, включително тези, които се занимават с електронна търговия, е маркетингов план, който ще включва дейности, извършвани както в мрежата, така и извън нея.

Следователно, в електронната търговия, както и в традиционната, е важно да могат да представят продукти и услуги на пазара: провеждане на пазарна сегментация, определяне на нуждите на клиентите и начини за популяризиране на стоки, избор на най-добрите начини за комуникация с потребителите, т.е. планиране на рекламна кампания.

Онлайн маркетингът използва всички аспекти на традиционния маркетинг и основната цел е да се постигне максимален ефект от потенциалната аудитория на сайта.

Златното правило на маркетинга – правилото на четирите „P“ (Product, Price, Promotion, Place), е валидно и при електронния маркетинг. Когато изграждате електронен бизнес, трябва да помните, че ще трябва да се състезавате не само с други сайтове, но и с традиционни платформи за търговия. Следователно предложените стоки и услуги (Product) трябва да имат подходящо качество.

Ценова политика (Price) е важен компонент на всяка маркетингова стратегия. Търговията чрез интернет ви позволява да спестите от разходите, но анализът на конкурентните цени е задължителен (както онлайн, така и офлайн).

Особено внимание трябва да се обърне на разработката на сайта, т.е. място на продажба (Place). Графичен дизайн на сайта; лекота на използване (навигация през обекта, лесно извличане на информация, структура на сайта); адекватността на името на домейна; съдържание на сайта – всичко това се отразява на успеха на сайта сред потребителите. А това означава, че определя и търговската ефективност.

Популяризирането (Promotion) – включва както набор от мерки за популяризиране на продукта, така и мерки за популяризиране на сайта (популяризиране в търсачки, контекстна и банер реклама, имейл маркетинг, вирусен маркетинг, скрит маркетинг, интерактивна реклама, работа с блогове и т.н.).

С разпространението на социалните мрежи и други ресурси, които позволяват на потребителите бързо да обменят мнения за продукти и услуги, към това правило може да се добави още един „P“: People –хора. Това отразява една от основните тенденции в развитието на маркетинга – прехода към маркетинг, ориентиран към потребителите. Изграждане на отношения с клиент, диалог с него – това са успешните маркетингови кампании.

Пазарът на електронната търговия се развива пред очите ни. И потребителят започва да се държи по нов начин, все по-често се позовава на възможностите на интернет. Днес броят на разнообразните канали за дистрибуция непрекъснато се увеличава, компаниите се опитват да използват възможно най-много канали за дистрибуция, за да постигнат добро ниво на продажби.

Освен това потребителите все повече използват такива канали като мобилната търговия, закупуването на стоки в социалните мрежи. Всичко това принуждава компаниите да използват многоканален маркетинг при планирането на продажбите и следователно да подобрят управлението на значителен брой канали за дистрибуция.

Днес, (CRM)  управление на взаимоотношенията с клиенти (Customer Relationship Management) е един от най-новите методи за управление на маркетинга. RM е концепция и бизнес стратегия, насочена към изграждане на устойчив бизнес, чиято същност е ориентирана към подход към клиента. Стратегията CRM[1]  е насочена към управление на всички аспекти на взаимодействието между компанията и клиента. Тя се основава на използването на съвременни управленски и информационни технологии, с които фирмата събира информация за своите клиенти на всички етапи от отношенията с нея (привличане, задържане, лоялност), извлича знания от нея и ги използва в интерес на бизнеса си чрез изграждане на взаимно изгодни отношения с клиентите. Идеалната CRM система предполага пълен контрол от край до край на всички аспекти на бизнес отношения с клиента, от приемане на поръчка за доставка на стоки до него.

Какви са перспективите за развитието на електронната търговия? На първо място, развитието на комуникационните мрежи като цяло (подобряване на каналите за предаване на данни ще доведе до увеличаване на скоростта на връзката, а оттам и до увеличаване на броя на интернет потребителите и увеличаване на броя на посетителите на онлайн магазини), ще увеличи динамиката на развитието на електронната търговия. Създаването на подходяща законодателна рамка значително ще улесни провеждането на транзакции в областта на електронната търговия. По-нататъшното развитие на платежните системи ще има благоприятен ефект върху развитието на електронната търговия като цяло.

Di Tech

DiTech | Добре дошли в света на дигиталните технологии

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close